Werkkapitaal berekenen? Creditpay helpt u direct!

Nettowerkkapitaal berekenen

Bij financieringsaanvragen is het netto werkkapitaal een belangrijk criteria in de beoordeling van de aanvraag. Het geeft aan of uw bedrijf genoeg kapitaal heeft om haar dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor het berekenen van het werkkapitaal van uw bedrijf kan de onderstaande formule gebruikt worden:

Netto werkkapitaal = Vlottende Activa – Kort Vreemd Vermogen

Vlottende activa

Onder vlottende activa worden alle bezittingen verstaan die korter dan één boekjaar op de balans terug te vinden zijn. Denk hierbij aan voorraden (geen ijzeren voorraad) en debiteuren.

zzp creditpay 300x200 - Werkkapitaal berekenen

Kort vreemd vermogen

Aan de passiva kant van de balans is naast het eigen vermogen ook vreemd vermogen terug te vinden. Bij het berekenen van het werkkapitaal hoeft u alleen de kortlopende schulden mee te nemen.

Haalt u wel voldoende uit uw werkkapitaal?

Het werkkapitaal van uw bedrijf kan met de bovenstaande formule uitgerekend worden. Wanneer de uitkomst van deze som positief is kan gesproken worden over een positief werkkapitaal. Naast het beoordelen van uw werkkapitaal zullen externe geldverstrekkers ook kijken naar het kengetal current ratio bij het in kaart brengen van de risico’s.

De “current ratio” is een kengetal dat iets meer over het werkkapitaal van de onderneming zegt. De current ratio zegt in welke mate het bedrijf in staat is om vanuit de aanwezige vlottende middelen haar korte termijn schulden te betalen, inclusief de crediteuren.

Current ratio = Vlottende Activa + liquide middelen / Kort Vreemd Vermogen

De current ratio wordt uitgedrukt in een getal waarbij een waarde vanaf 1 als matig positief wordt gezien. Bij een current ratio vanaf 1.5 wordt een bedrijf als financieel gezond gezien.

Doe vrijblijvend de CashScan

Weet binnen enkele minuten of factoring bij uw bedrijfsvoering past.
  • 1
  • 2
  • Binnen 2 minuut ingevuld
  • CashScan is altijd vrijblijvend
  • Ontdek of factoring bij uw bedrijf past
  • Bekijk alle mogelijkheden en kosten

Met factoring op weg naar een positief werkkapitaal

Wanneer u het negatieve werkkapitaal van uw bedrijf wilt verbeteren kunt u grofweg aan drie knopen draaien namelijk: debiteuren, voorraden en crediteuren.

Doormiddel van factoring draait Creditpay aan de debiteurenknop. Wij nemen het complete debiteurenbeheer van u over en u krijgt al binnen enkele werkdagen tot 90% van het totale factuurbedrag uitgekeerd door ons. Dit zorgt ervoor dat u de mogelijkheid heeft om uw vlottende activa post te verhogen, waardoor uw werkkapitaal toeneemt.

Vervolgens zorgen wij er ook voor dat uw klant zo snel mogelijk uitbetaald, zodat uw debiteurenpost lager wordt.

Wanneer is factoring voor uw bedrijf mogelijk

Niet voor alle bedrijven is het draaien aan de debiteurenknop de meest geschikte wijze om het werkkapitaal te verbeteren. Het aantal klanten en de jaaromzet spelen hierin een belangrijke rol. Bij Creditpay hanteren we een richtlijn van tenminste €150.000,- die uw bedrijf per jaar moet omzetten.

Wilt u weten wat de directe voordelen van factoring bij Creditpay voor u kunnen zijn? Doe dan direct de CashScan of neem vrijblijvend contact met ons op!

Voordelen factoring

  • Beschik snel over uw geld
  • Verlaging van het debiteurenrisico
  • Kostenbesparing
  • Ontzorging & gemak