Vordering verkopen? Openstaande & oninbare - CreditPay

Vordering verkopen

Met regelmaat ontvang ik aanvragen van bedrijven die hun vorderingen willen verkopen. Vaak betreft het hier een aantal oude vorderingen die moeilijk inbaar zijn en soms gaat het om enkele recente vorderingen. Een aantal vorderingen verkopen heeft vaak als doel om via de “korte klap” extra liquiditeit te generen of om “van het gezeur af te zijn” van die onwelwillende debiteur.

De kopende partij, meestal een incassobureau of factormaatschappij, zal de te kopen vorderingen kritisch bekijken, want vorderingen kopen is niet zonder risico. Bij oude vorderingen zal er toch een reden zijn waarom er niet betaald is? Bij recentere vorderingen blijkt regelmatig na aankoop dat de status van de vordering anders is dan werd verteld. De kopende partij heeft weinig mogelijkheden om vooraf te verifiëren wat de precieze kwaliteit van de vordering is. Het resultaat hiervan is, als er over wordt gegaan tot koop van de vordering, dat de aankoopprijs laag is. Vaak zelfs te laag en dit betekent dat de ondernemer een slechte deal heeft gemaakt. De kopende partij doet niets anders dan een minnelijke incassoprocedure starten en die weg had de ondernemer ook zelf kunnen bewandelen. Het duurt meestal langer voordat de vordering wordt betaald, maar de opbrengst is vaak veel hoger.

Incasso vorderingen verkopen

Een andere situatie ontstaat als men een portefeuille met incasso vorderingen wil verkopen. De verkoper van de vordering heeft vaak al de nodige moeite gedaan om de vorderingen te incasseren, helaas zonder resultaat. In die situatie is de verkoper van incassovorderingen zich bewust van het feit dat ieder bod op de vordering interessant is en meer oplevert dan “niets doen”. Voor de koper zijn de bijkomende incassokosten een mogelijkheid tot extra omzet en een interessante aankoopprijs biedt de mogelijkheid tot een interessant verdienmodel.

Al met al leert de praktijk dat de ondernemer die respectievelijk “goede” vorderingen wil verkopen zelden een realistische bieding ontvangt. Dit wordt veroorzaakt door de risico’s die de kopende partij neemt en dit resulteert altijd in een lager bod.

De ondernemer die zijn incassovorderingen wil verkopen zal veel eerder tevreden zijn met de verkoopprijs, hij had ze immers in gedachten toch al afgeschreven.

Door het structureel verkopen van al uw vorderingen aan een factormaatschappij ontvangt u de hoogste verkoopprijs voor uw vorderingen. U biedt de kopende partij “spreiding” en daarmee een lager risico wat zich zal vertalen in een realistisch prijs. Haastige spoed blijkt, ook bij het incidenteel verkopen van vorderingen, zelden goed!