Verschil tussen factoring en incasso - CreditPay

Verschil tussen factoring en incasso

Veel mensen denken dat factormaatschappijen en incassobureaus min of meer dezelfde activiteiten verrichten. Er zijn net zoveel overeenkomsten als verschillen te benoemen. In dit artikel leggen wij u het precieze verschil en de samenhang uit.

Factoring

In andere artikelen die ik heb gepubliceerd leest u dat er nogal wat verschillende soorten factoring bestaan die worden aangeboden. Uiteindelijk hebben de verschillende vormen van factoring één ding gemeen; een debiteurenportefeuille wordt tegen een bepaalde vergoeding overgenomen. Dit betekent dat u als ondernemer de “zorg” en werkzaamheden rondom het beheren van uw debiteuren, in de meeste gevallen, volledig overdraagt door van factoring gebruik te maken. U beschikt direct over een vooraf overeengekomen gedeelte van de gemaakte omzet zonder dat u hoeft te wachten op betalingen van debiteuren. De factor maatschappij verstrekt een voorschot aan de hand van een vast percentage op uw debiteuren, dit percentage varieert tussen de 70% en 95%. Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van een aantal verschillende factoren zoals de branche, de hoogte van uitstaande bedragen en het aantal debiteuren. Het allerbelangrijkst is toch wel de kwaliteit van de betreffende debiteuren, is het debiteurenrisico verzekerbaar voor de factormaatschappij? Is het risico op bijvoorbeeld insolventie verzekerbaar? Dan keert de factormaatschappij al snel rond de 90% uit van de factuurwaarde.

Incassobureau

Factormaatschappijen dragen oninbare vorderingen vaak over aan incassobureau of hebben zelf een directe link met een incassobureau. Een incassobureau heeft als hoofdactiviteit om vorderingen van derde te innen en bieden aanvullende diensten als creditchecks en soms ook debiteurenbeheer. Een opdrachtgever van een incassobureau heeft vrijwel altijd al verschillende pogingen ondernomen om zijn geld te ontvangen. Een incassobureau schakelt u niet zomaar in, maar alleen bij dubieuze debiteuren. Het incassobureau zal om de vordering alsnog te innen het gehele incassoproces doorlopen.

Verschillen tussen twee methoden

In eerste instantie bestaat veelal de indruk dat de dienstverlening van een incassobureau en een factormaatschappij veel overeenkomsten hebben. Door hierop verder in te zoomen wordt al snel duidelijk wat de verschillen zijn. Zo wordt factoring in veel gevallen structureel gebruikt voor het financieren van debiteuren. Terwijl incassomaatschappijen alleen ingeschakeld worden wanneer u zelf al verschillende pogingen heeft ondernomen om uw geld alsnog te krijgen. De manier waarop de kosten worden berekend wijken behoorlijk af. Bij een factormaatschappij betaalt u een vast percentage over de aangeleverde facturen en een incassobureau verhoogt uw vordering met minnelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten komen toe aan het incassobureau en in sommige gevallen worden dossierkosten in rekening gebracht. Door het nogal agressieve karakter van een incassobureau zal de klantrelatie tot een dieptepunt gedaald zijn. De grote vraag blijft of een klant het nog ziet zitten om met u zaken te doen in de toekomst.

Voorkomen is beter dan genezen

Om uw klantrelaties, de werkzaamheden en de cashflow in goede banen te leiden, is factoring wellicht de ideale oplossing. Vraag een vrijblijvende factoringofferte aan en kom in een persoonlijk gesprek te weten wat voor u de ideale oplossing is.