Optimaliseer het werkkapitaal in uw bedrijf

Optimaliseer het werkkapitaal in uw bedrijf

Voor ieder bedrijf is werkkapitaal een noodzakelijk gegeven. Een bedrijf met te weinig werkkapitaal kan zijn uitgaven namelijk niet financieren. Er zijn enkele manieren om uw werkkapitaal te optimaliseren, maar wat is de beste werkkapitaalfinanciering?

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Het werkkapitaal van uw bedrijf is het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva. Lees hier meer over werkkapitaal.

Waarom is voldoende werkkapitaal belangrijk?

Een bedrijf met weinig werkkapitaal heeft moeite met het betalen van zijn dagelijkse uitgaven. Vooral snelgroeiende bedrijven hebben moeite om voldoende werkkapitaal op te bouwen. Een tekort aan werkkapitaal zorgt ervoor dat een bedrijf geen investeringen kan doen om datzelfde tekort aan werkkapitaal te verhelpen.

Werkkapitaal heeft te maken met de investeringskant van het bedrijf. Het gaat om de waarde van activa die niet liquide zijn, maar wel nodig zijn om het bedrijf te laten functioneren. De activa waar het bij werkkapitaal om gaat, zijn relatief snel liquide te maken.

Denk hierbij aan:

  • debiteuren die snel hun facturen betalen waardoor u niet op uw geld hoeft te wachten.
  • voorraden die niet lang stil blijven liggen, maar snel worden verkocht.
  • crediteuren die u niet te vroeg (maar ook niet te laat) uitbetaalt, zodat u uw werkkapitaal inzetbaar houdt voor andere uitgaven.

Factoring als werkkapitaalfinanciering

Veel bedrijven vinden debiteurbeheer lastig. Eén van de manieren om uw werkkapitaal te optimaliseren, is door gebruik te maken van factoring. Bij factoring verkoopt u als het ware uw facturen aan een factoringmaatschappij, zoals Creditpay. Deze maatschappij betaalt u binnen enkele dagen een percentage van het totale factuurbedrag uit.

Vervolgens zorgt de factoringmaatschappij ervoor dat uw klanten de factuur betalen. Nadat de afnemer heeft betaald, wordt het restbedrag van de factuur (minus de factorfee) uitbetaald. Zo verkleint u de kans op een negatief werkkapitaal aanzienlijk, want u hoeft niet langer te wachten tot uw debiteuren hun facturen betalen.

Is factoring voor interessant voor mijn bedrijf?

Factoring is niet voor ieder bedrijf even geschikt. Heeft uw bedrijf slechts een paar klanten of een jaaromzet onder de € 150.000,-? Dan is het minder interessant om een factoringmaatschappij in de arm te nemen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van factoring voor uw bedrijf? Vraag dan direct een vrijblijvende offerte op en wij helpen u graag verder.