Omgaan met financiële risico’s in 4 stappen

Omgaan met financiële risico’s in 4 stappen

Ondernemen en boksen lijken in bepaalde opzichten op elkaar: het gaat om klappen uitdelen (omzet maken), maar ook om het opvangen van (financiële) klappen. Met welke financiële risico’s moet een bedrijf rekening houden en hoe gaat u als ondernemer met deze tegenslagen om?

Wat zijn grote financiële risico’s?

Een bedrijf kan op verschillende manieren financiële tegenslag te verduren krijgen. De drie grootste financiële klappen zijn:

  • Klanten die niet (op tijd) betalen
  • Klanten die failliet gaan
  • Economische tegenslag

Hoe kunt u als bedrijf omgaan met deze financiële risico’s? We geven u vier mogelijkheden.

1. De klappen ontwijken

Voorkomen is beter dan genezen. U blijft uit de gevarenzone door enkel zaken te doen met financieel gezonde klanten. Hoe weet u of iemand financieel gezond is?

  • Vraag zijn/haar betaalstatus op bij een kredietinformatiebureau.
  • U ontvangt een score van kredietwaardigheid van de klant van het kredietinformatiebureau.
  • U bepaalt op basis van deze score of het verantwoord is om zaken te doen met de betreffende klant

2. Bereken wat u financieel kunt opvangen

Het is niet altijd mogelijk om de klappen te ontwijken, u moet ook tegenslagen kunnen incasseren. Uw incasseringsvermogen geeft aan in hoeverre u een klap kunt goedmaken. U bepaalt uw incasseringsvermogen als volgt:

  • In welke scenario’s moet u kunnen omgaan met financiële klappen?
  • Hoe groot zijn deze financiële klappen?
  • Hoeveel omzet moet uw bedrijf genereren om de tegenslag te verwerken?

De hoogte van uw maximale incasseringsvermogen is het punt waarop u de financiële tegenslag niet meer kunt verwerken.

3. Zorg voor een spreiding van klanten

Het spreiden van uw kansen is een andere manier om klappen op te vangen. Zorg dat u niet afhankelijk bent van een paar grote klanten. De financiële klap is dan extra groot wanneer er één wegvalt. Spreid uw kansen daarnaast ook door uw product in verschillende (deel)markten aan te bieden. Zo verkleint u het financiële risico van economische tegenslag

4. Dek uw financiële risico’s af

U kunt uw incasseringsvermogen verstevigen door een verzekering af te sluiten, mits dit rendabel is voor uw bedrijf. Bij het afsluiten van een kredietverzekering draait de verzekeraar grotendeels op voor de kosten als de klant u niet kan betalen.

Bonus: Leer klappen op te vangen

Naast het ontwijken van financiële tegenslagen zijn er dus voldoende mogelijkheden voor uw bedrijf om een klap te verwerken: zorg voor voldoende incasseringsvermogen, spreid uw kansen en dek uw risico’s af. Zo gaat uw bedrijf op een gezonde manier om met wanbetaling, faillissementen en economische tegenslag.