MKB sinds 2014 weer in de lift

MKB sinds 2014 weer in de lift

De Nederlandse midden en kleine bedrijven hebben het de afgelopen jaren zeer goed gedaan. Uit een onderzoek van Unique komt naar voren dat het Nederlandse MKB al een paar jaar positief scoort. Vorig jaar zag slechts 16% van de ondernemers in het MKB haar omzet afnemen. In 2014 was dit percentage nog hoger dan 39 procent. Een duidelijke verbetering dus.

Wat is er in 2016 gebeurt?

Creditpay MKB terugblik blogpost - MKB sinds 2014 weer in de liftHet jaar is nog niet voorbij, maar het heeft er alle schijn van dat we dit jaar ook weer kunnen rekenen op een verbetering. De meeste ondernemers die mee hebben gedaan aan het onderzoek zien een omzetstijging. Ongeveer 58% van de MKB-ondernemers ziet een verbetering in de omzet ten opzichte van 2015. Slechts een tiende van het MKB verwacht een daling.

Wat zijn de vooruitzichten voor 2017?

Het gaat weer goed met het MKB in Nederland, maar wat zijn de vooruitzichten voor aankomend jaar? Om de toekomstbestendigheid van bedrijven in kaart te brengen spelen naast winst- en omzetvoorspellingen nog een aantal factoren een rol. Zo is de hoogte van investeringen/R&D-uitgaven, personeelssterkte en de productie ook bepalend. 88% van de MKB bedrijven verwacht dat de productie gelijk blijft of stijgt ten opzichte van voorgaande jaar ervoor. Dit in combinatie met de verwachte koopkrachtstijging van 1.7% zorgt voor een redelijk beeld.

Creditpay MKB innovatieve bedrijven blogpost - MKB sinds 2014 weer in de liftIn september tijdens Prinsjesdag werd al duidelijk dat het MKB een grote invloed heeft gehad voor de Nederlandse economische groei in 2016. Om deze lijn in 2017 door te trekken heeft de overheid extra geld vrijgemaakt om innovatieve MKB bedrijven/startups verder te ondersteunen. Deze extra voorziening voor bedrijven staat los van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat in 2014 werd ingesteld om het eigen vermogen van het MKB te versterken en het financieringsaanbod te verbreden.

Welke sectoren laten de meeste potentie zien

Volgens de Rabobank zullen vooral bedrijven in de detailhandel (non-food), horeca en recreatie en groothandel in 2017 een groei zien. Ook verwacht de bank dat de autobranche weer licht hersteld na een aantal mindere jaren.