Hoe werkt een factoring overeenkomst? - Creditpay.nu

Hoe werkt een factoring overeenkomst?

Wat staat er in een factoring overeenkomst?

Factoring is het financieren van facturen. Het is een moderne manier van financieren. Vastgoed financiert u bij de bank, machines en auto’s least u bij de leasemaatschappij en voor het financieren van uw ‘werkkapitaal’ (debiteuren, voorraden, inkopen) kunt u terecht bij een factormaatschappij. Voor iedere vorm van financiering wordt een overeenkomst afgelosten in dit geval een factoring contract.

Wat wordt er in een factoring contract vooral vastgelegd?

Een factoring overeenkomst kan gebaseerd zijn op het cederen (verkopen) van de vorderingen of het verlenen van het pandrecht op de vorderingen. In een factoring contract waarbij de vorderingen worden gecedeerd draagt de Verkoper (1e eigenaar van de vordering) het eigendomsrecht over aan de factormaatschappij. Op uw factuur dient een cessie-tekst vermeldt te worden. De vorderingen worden tegen een vooraf overeengekomen prijs verkocht. De koopprijs van de vordering is de oorspronkelijke waarde van de vordering minus het factorloon en ligt vaak rond de 95%. Dat betekent niet automatisch dat het factoring contract contract erin voorziet dat u direct 95% ontvangt. Vaak wordt er een voorschot verstrekt rond de 80%. De factormaatschappij houdt een extra percentage in als veiligheidsmarge welke door u wordt ontvangen als de debiteur het volledige bedrag aan de factormaatschappij heeft betaald. Zolang u het volledige bedrag nog niet heeft ontvangen, heeft u een vordering op de factormaatschappij.

Bij een factoring overeenkomst op verpandingsbasis blijft u zelf eigenaar van de vordering. Op uw factuur dient u bekend te maken dat het pandrecht op de vordering bij de factormaatschappij rust. Ook bij een factoring contract op verpandingsbasis dient uw klant aan de factormaatschappij te betalen. Net als bij een factoring contract gebaseerd op cessie ontvangt u een voorschot op de factuur en het restant bedrag nadat uw klant aan de factormaatschappij heeft betaald.

Andere onderwerpen die van belang zijn in een factoring overeenkomst zijn:

  • Binnen welke termijn ontvangt u het voorschot. Vaak is dit binnen enkele dagen, maar er zijn ook maatschappijen waar u de keuze heeft om het geld later te ontvangen. Het debiteurenbeheer wordt volledig voor u uitgevoerd en als u ervoor kiest om het voorschot na bijvoorbeeld twee weken te ontvangen, zijn de kosten lager en wordt er nog steeds voldaan aan het verbeteren van uw liquiditeitspositie.
  • Wat gebeurt er met facturen die niet betaald worden? Wie loopt het debiteurenrisico? Veel factormaatschappijen accepteren alleen uw kredietwaardige klanten en nemen het risico van uw over. Klanten die onvoldoende kredietwaardig zijn worden niet bevoorschot. Omdat u vooraf niet kunt inschatten of een klant positief door de check komt, heeft u vooraf geen duidelijkheid over de hoogte van de extra liquiditeit die u kunt ontvangen. Er zijn factormaatschappijen, zoals CreditPay, die uw gehele portefeuille factoren, zodat u altijd weet welk bedrag, wanneer op uw rekening staat. .

Als u meer wilt weten over de manier waarop een factoring overeenkomst voor u kan werken, neem dan gerust contact met mij op.