Hoe stelt u de juiste betalingsvoorwaarden op?

Hoe stelt u de juiste betalingsvoorwaarden op?

Bij het afsluiten van een overeenkomst zal uw bedrijf gebruik maken van de algemene voorwaarden die hiervoor zijn opgesteld. In deze algemene voorwaarden wordt ook de betalingstermijn en -voorwaarden besproken die bij de meeste bedrijven op 30 dagen is vastgesteld. Moet u afwijken van deze vaste betalingstermijn of zijn deze voor uw bedrijf goed. In dit artikel willen we verder ingaan op het samenstellen van de juiste betalingsvoorwaarden voor uw bedrijf.

Wettelijke verplichte betalingsvoorwaarden

Creditpay betaaltermijn bepalen blog - Hoe stelt u de juiste betalingsvoorwaarden op?Als u contractueel niets vastlegt zal er worden uitgegaan van de wettelijke betalingscondities. De factuur moet 30 dagen na levering betaald worden door de debiteur in kwestie.
Europees gezien is er sinds 16 maart 2013 nog een Europese maatregel aan toegevoegd. Om betalingstermijnen in Europa gelijk te trekken heeft de EU besloten dat bedrijven maximaal binnen zestig dagen hun facturen moeten betalen. Een bedrijf mag dus de betalingstermijn opschroeven tot zestig dagen als dat wenselijk is in de branche.

Voor overheidsinstanties geldt de gebruikelijke dertig dagen.

Afwijken van de wettelijk geldende betalingsvoorwaarden

Niet voor iedere branche is een betalingstermijn van 30 of 60 dagen handig. De vraag is dan ook of u af mag afwijken van deze voorwaarden? Ja, als bedrijf mag u afwijken van de wettelijk vastgestelde voorwaarden, indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De betalingsvoorwaarden moeten bij beide partijen bekend zijn;
  2. Daarnaast mogen de betalingsvoorwaarden geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsuitvoering;

Welke betalingsvoorwaarden passen bij uw bedrijf

Zoals hierboven duidelijk is geworden mag er afgeweken worden van de gebruikelijke betalingsvoorwaarden die door de wet zijn vastgelegd. De grote vraag blijft natuurlijk welke voorwaarden het best aansluiten bij uw bedrijf. Hieronder hebben we een aantal vragen op een rijtje gezet waaraan u moet denken bij het opstellen van de voorwaarden: Hoe snel moet u uw facturen betalen? Wat is gebruikelijk in de markt waarin u werkzaam bent? En wat is er bekend over de klant?

1. Hoe snel moet u zelf de facturen betalen

Om betalingsvoorwaarden op te stellen die bij uw bedrijf passen moet onder andere gekeken worden naar de uitgaande geldstromen. Hoe snel moet uw bedrijf zelf haar facturen betalen. Stel u moet uw facturen gemiddeld binnen 45 dagen betalen dan snijdt u zich zelf in de vingers als u uw klanten pas na 60 dagen laat betalen. Houdt er altijd rekening mee dat uw debiteuren niet direct betalen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

2. Wat is gebruikelijk in de markt

In de meeste markten en branches is er sprake van een marktconform. Ga na in uw branche welke leveringscondities gebruikelijk zijn en doe hier uw voordeel mee.

3. Wat is er bekend over de klant

Een onderdeel dat vaak vergeten wordt door bedrijven is te kijken naar klantgroepen. Wanneer betalingsvoorwaarden worden aangepast is dit vaak nadelig voor de trouwe klanten die hun factureren netjes op tijd betalen. Bekijk bij het herzien of opstellen van uw betalingsvoorwaarden goed naar het aantal klanten dat haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Afhankelijk van dit percentage kunt u ervoor kiezen om een beloningssysteem in te stellen voor klanten die sneller betalen.