Hoe gaat u om met een liquiditeitsprobleem?

Hoe gaat u om met een liquiditeitsprobleem?

pay per use creditpay 300x199 - Hoe gaat u om met een liquiditeitsprobleem?De meeste Nederlandse bedrijven en ondernemers hebben wel eens een periode gehad waarin zij te weinig liquide middelen voorhanden hadden. Wanneer het bij een periode blijft is er vaak niet al te veel aan de hand, maar dat is bij een liquiditeitstekort nu net het probleem. Bij de meeste ondernemingen is het niet kunnen betalen van facturen een structureel probleem, wat serieuze consequenties heeft voor de continuïteit van de organisatie. In dit blogartikel willen we een aantal tips geven die uw onderneming kan inzetten om weer liquide te worden en vooral te blijven.

1. Administratie op orde brengen

De administratie van de organisatie op orde brengen is een van de belangrijkste eerste stappen die uw bedrijf kan nemen. Wanneer er cijfers niet kloppen of simpelweg ontbreken is het bij voorbaat al een lastige opgaven om de liquiditeit van uw organisatie te verbeteren. Onze tip is om naast een klassieke liquiditeitsbegroting ook een Cash Conversion Cycle te maken. Met een Cash Conversion Cycle wordt duidelijk hoelang geld vastzit in het aankoop-, productie-, en verkoopproces van uw onderneming.

2. Onderhandel met uw leveranciers

De kans is vrij groot dat u uw leveranciers sneller moet betalen dan u het geld van uw klanten binnenkrijgt. We adviseren u dan ook om in gesprek te gaan met uw crediteuren om betere condities af te dingen. Twijfelt u over uw onderhandelingspositie? Door leveranciers op basis van toeleveringsrisico en financieelrisico in te schalen ziet u in één oogopslag waar eventuele kansen liggen. Bekijk voor meer informatie het inkoopmodel van Van Weele (Kraljic-matrix).

3. Een kritische blik op uw het verdienmodel

De afgelopen jaren zijn een heleboel bedrijven failliet gegaan omdat hun business model niet meer aansloot in de hedendaagse realiteit. Uw verdienmodel onder een vergrootglas leggen kan wat ons betreft geen kwaad.

4. Wanbetalers op een andere manier benaderen

Naast de hier bovenstaande tips kunnen ook wanbetalers een belangrijke oorzaak zijn van uw liquiditeitsprobleem. We raden u dan ook aan om deze wanbetalers op een andere manier te benaderen. In ons blogartikel: tips voor klanten die niet betalen vindt u een compleet overzicht van maatregelen die uw onderneming kan nemen.

Geen geld of tijd voor de bovenstaande tips?

De bovenstaande tips kosten geld en vooral een hoop tijd. Bij een structureel liquiditeitsprobleem heeft een onderneming geen van beide en begeeft het zich op dun ijs. Wilt u een acute oplossing voor uw liquiditeitsprobleem? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze factoring specialisten of vul alvast de CashScan.