Gevolgen van SEPA voor ondernemers. Alle Info over SEPA!

Gevolgen SEPA voor ondernemers

Naar aanleiding van een oproep van de Europese commissie aan banken dat betalingen binnen de Europese Unie goedkoper dienden te worden, is er het SEPA betalingssysteem opgericht. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en zorgt er niet alleen voor dat betalingen binnen Europa goedkoper worden. SEPA zorgt ook voor een grotere transparantie tussen banken en het maakt het mogelijk dat Europese banken meer met elkaar concurreren.

Veranderingen in betalingsverkeer door SEPA

Waarschijnlijk heeft u als ondernemer al meerdere gevolgen van de invoering van SEPA meegekregen. De meest zichtbare is het gebruik van IBAN en BIC codes wanneer u een betaling wilt doen. Voor bedrijven die bijvoorbeeld veel werkten via incasso is er echter een grotere verandering ingevoerd met de komst van SEPA. Door het nieuwe XML-formaat voor het inleveren van incasso- en betalingsopdrachten komt er meer administratief werk kijken. Daarnaast dient de incassant de incasso’s enkele dagen voor het incasseren van het bedrag kenbaar te maken. Er zal dus een extra contactmoment komen tussen u en degene waarbij u incasseert. Toch zijn er ook positieve gevolgen. Wanneer u bijvoorbeeld internationaal werkzaam bent, kunt u nu veel gemakkelijker over de grens incasseren met de nieuwe grensoverschrijdende incasso (SDD).

Anticiperen op verandering door SEPA

Het kan zo zijn dat het door de veranderingen die SEPA met zich meebrengt, voor uw bedrijfsvoering noodzakelijk wordt om te anticiperen. Wanneer u uw bedrijfsvoering volledig wilt aanpassen op de veranderingen van SEPA, dan dient u veel geld te investeren. Het SEPA betalingsverkeer brengt een aantal verplichte veranderingen met zich mee, waar u zich aan dient te houden. Vaak is het alleen nodig om op deze verplichte veranderingen in te springen. Het blijft altijd belangrijk om uw bedrijfsvoering goed te bekijken. Is het bijvoorbeeld nodig om uw bedrijfsvoering volledig aan te passen aan SEPA? Zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het overdragen van uw incasso? En bent u wel volledig afhankelijk van internationale betalingen? Door uzelf eerst goed te informeren over de mogelijkheden van SEPA, bent u goed voorbereid en kunt u zelf beslissen welke veranderingen uw bedrijf dient te ondergaan om volledig te kunnen functioneren met SEPA.

Oplossingen SEPA problemen

Een factoringmaatschappij als Creditpay kan u altijd bijstaan wanneer het gaat om vragen rondom SEPA. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van financiële dienstverlening en kunnen u daarom bijvoorbeeld helpen bij het incasseren van opdrachten bij uw debiteuren via onze SEPA incasso service. Neem direct contact op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!