Geen betaaltermijn vermeld, maar wel vertragingsrente rekenen

Geen betaaltermijn vermeld, maar wel vertragingsrente rekenen

Het komt redelijk vaak voor dat debiteuren facturen niet altijd op tijd betalen. Een vervelende situatie die met de juiste maatregelen ingeperkt kan worden. In dit blogartikel willen we aan de hand van een situatie/voorbeeld tips geven.

In dit voorbeeld bespreken we een bouwbedrijf die in haar contract met de klant geen enkele vorm van betalingsafspraken heeft opgenomen. Wanneer u geen enkele betalingstermijn afspreekt zal er automatisch naar het Burgerlijk Wetboek worden gekeken. Handig, zult u wellicht denken dan hoeft u geen enkele moeite te besteden aan dit onderdeel in uw contract. We adviseren u toch om het anders te doen. 

Wat staat er precies in het Burgerlijk Wetboek

Als u besluit om geen betalingstermijn af te spreken met uw klant zal het Burgerlijk Wetboek leidend zijn. In artikel BW 6:119 worden alle rechtmatige stappen beschreven die te maken hebben met het niet nakomen van een betalingsverplichting jegens een ander. Hieronder is de paragraaf uit het wetboek terug te vinden.

  1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
  2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen.”

Er is dus sprake van een wettelijke rente die wordt gerekend over de dagen dat de klant niet haar rekening betaald. Duidelijk zult u wellicht zeggen. Voor een deel wel, maar vaak is het voor klanten niet duidelijk welke rente er precies bedoeld wordt. Als we als particulier geld lenen is het bedrag dat we aan rente betalen lager dan voor bedrijven. We spreken daarom altijd van een wettelijke handelsrente die ieder jaar in januari wordt vastgesteld. Voor 2016 was de rente op 8.05% geraamd. Een stuk hoger dus dan de rente die u als consument betaald.

Wel rente, geen betalingstermijn is dat mogelijk? 

Wellicht is het nog goed om het niet nakomen van de betalingsverplichting apart uit te lichten. De wettelijke betalingstermijn in Nederland is vastgesteld op 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Het is belangrijk dat het voor de klant duidelijk is dat iets een factuur is. Probeer dit zo duidelijk mogelijk in de communicatie op te nemen.

Wees transparant en vermeldt/communiceer belangrijke data

Niets doen lijkt te lonen, maar dat is absoluut niet waar. De klant zal verrast worden wanneer hij opeens in gebreke wordt gesteld omdat het voor hem niet duidelijk was wanneer er betaald moest worden en tegen welke condities. Neem dus altijd een betalingstermijn mee in de factuur en refereer eventueel naar het artikel uit het Burgerlijk Wetboek dat is gebruikt om onduidelijkheden te voorkomen.

Meer weten over het bepalen van een betalingstermijn?

Wilt u meer informatie over het bepalen van een betalingstermijn of andere zaken in uw algemene voorwaarden? Neem geheel vrijblijvend contact met een van onze specialisten op.