Correct betaalgedrag is niet altijd geruststellend

Correct betaalgedrag is niet altijd geruststellend

creditpay liquiditeitsprobleem blog 300x300 - Correct betaalgedrag is niet altijd geruststellendKlanten die netjes hun rekeningen betalen. Een zege of een teken aan de wand? In dit blogartikel willen we u erop attenderen dat correct betaalgedrag van klanten niet altijd geruststellend is.

Behaalde resultaten bieden geen garantie…

Mensen raken gauw gewend aan vastigheden in het leven. Zo ook aan klanten die netjes hun rekeningen op tijd betalen en verder geen vragen stellen. Juist deze groep klanten kan gevaarlijk zijn voor uw onderneming.

Betaalproblemen bij andere bedrijven

Klanten hoeven niet altijd betaalproblemen bij uw onderneming te hebben, ze kunnen ook bij con-collega’s betalingsachterstanden hebben. Uw bedrijf heeft simpelweg het geluk dat de debiteur uw rekening eerst betaald. Waarom betalen ze uw rekening eerst en niet dat van een ander bedrijf? Dit kan uiteraard een hoop verschillende redenen hebben zoals:

  • Essentiële leverancier in de waardeketen.
  • Eerste bedrijf die de factuur/incasso verstuurd.
  • Beste relatie met de klant.

Hebben uw debiteuren betaalproblemen bij andere bedrijven?

Uiteraard kunt u als ondernemer contact opnemen met con-collega’s om te achterhalen of een bepaalde klant netjes zijn rekeningen betaald, maar dit is niet bepaald netjes. U kunt beter informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel of bij een kredietinformatiebureau. Dit gecombineerde met uw eigen klanthistoriek geeft een goed beeld over zijn betaalmoraal.

Marktinformatie soortgelijke bedrijven

Wanneer u nog twijfels heeft over de kredietwaardigheid van een debiteur, zou u nog kunnen overwegen om marktinformatie op te vragen van soortgelijke bedrijven in de branche. Wat zijn hun kengetallen en zijn deze te vergelijken met de cijfers van uw debiteur. Dit in combinatie met de eerder genoemde data geeft een redelijk accuraat beeld van de situatie.